Ang dating daan vs catholic Uae live sex web cam

Posted by / 08-Oct-2017 09:34

Ang dating daan vs catholic

Ang pangunahin sa kanya ang mga tao mapabuti at ng maging dapat sila buhay na walang hanggan,”“Yun ang unang una pagkakaiba ng Church of God sa katoliko, walang kaming aral na wala sa Biblia.

Lahat ng sinusunod naming dito kapatid, yung nasa biblia lang strictly tapos walang binebentang mga aral,”As stated by Bro.

Nanggaling ka sa hirap hanggang nataas sa mataas na sociodad.

Napakarami mong nakahalubilo, pati mga presidente nakahalubilo mo na, siguro you have learned some of the mysteries of life.

E ang pari kung tawagin ‘Reverent Father.’ Ang Ama kung tawagin nila “Our Father lang.” Pag tinawag yung papa sa roma, ‘Most Reverent Father,’ meron syang adjective and adverb in the superlative degree,” Moreover, Bro.

Kaya nga pag mananalangin, ang sabi kung mananalangin, manalangin kayo ng ganito “Ama naming,” ang Ama address as our Father.

It states his great objection to the Catholic’s beliefs and how he criticized the corrupt practices of the Spanish parish priests that were kept from the Filipino people during those times.“Yan mismo ang sinabi ni Rizal e, kung ito ang dios na sinasamba ng mga prayle, tumatalikod ako sa ganyang dios.

At ako kaisa ni Rizal dyan, hindi naman pangunahing pakinabang ng Dios ang sa kanya.

They mean it to be a place for the souls of dead newborn babies who have not been baptized.

Meantime, the 63-year-old award-winning actress, also recognized in the Field of the Arts as one of the “The Outstanding Women in the Nation’s Service” (TOWNS), inquired another question to Bro. Eli biblically answered Nora’s question and said that the idea of “rosary” is against the Bible.

ang dating daan vs catholic-41ang dating daan vs catholic-16ang dating daan vs catholic-35

However, he is more than willing to be called a ‘worthless servant’ or simply ‘Bro.